Hiệu thuốc

Chuỗi hiệu thuốc bán lẻ cốc nguyệt san Lunette:

Từ 1/2018 các sản phẩm Cốc nguyệt san Lunette và phụ kiện được bán tại chuỗi hiệu thuốc For+ thông qua các cửa hiệu ở 4 Khu đô thị lớn tại Hà Nội:   Vinhomes Riverside - Royal City - Vinhomes Times City - Ecolife.