Lunette chiến thắng giải thưởng Thiết kế bền vững của Đức năm 2021
Lunette chiến thắng giải thưởng Thiết kế bền vững của Đức năm 2021
Đăng lúc: 02/07/2021 Bởi: Hoàng Gia Bình luận: 0

CHÚC MỪNG LUNETTE CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ BỀN VỮNG CỦA ĐỨC NĂM 2021!

Chúc mừng tháng 7 không nhựa #PlasticFreeJuly!

Bạn có biết rằng Lunette đã chiến thắng Giải thưởng Bền vững của Đức năm 2021  không? 😱⭐️🏆 Đây là giải thưởng danh giá nhất Châu Âu về cam kết sinh thái và xã hội, công nhận những thành tựu bền vững mẫu mực trong kinh doanh và nghiên cứu mỗi năm.

Vượt qua rất nhiều đề cử mạnh đến từ các quốc gia châu Âu, Lunette đã chiến thắng giải thưởng German Sustainability Award Design 2021.

Sự công nhận là vinh dự cao nhất cho cam kết sinh thái và xã hội ở Châu Âu, vinh danh những sản phẩm/doanh nghiệp đang có nhiều đóng góp giá trị vào sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong ngành công nghiệp sản xuất liên quan đến sự bền vững.

Giá trị của sự bền vững được gắn chặt trong công việc hàng ngày tại Lunette, vì vậy chúng tôi vô cùng vui mừng khi được công nhận theo cách này! 🌍