Tiêu chuẩn chất lượng của Lunette

Giấy chứng nhận thuần chay


Các sản phẩm của Lunette đã được đăng ký với Hiệp hội ăn chay – một tổ chức ăn chay lâu đời nhát thế giới được thành lập vào năm 1944. Hiệp hội ăn chay cho rằng “Thuần chay là một lối sống giúp loại trừ và tránh xa việc khai thác, sử dụng động vật làm lương thực, quần áo hay bất kỳ đối tượng khác”.

- Cốc nguyệt san Lunette được làm từ những vật liệu không có thành phần từ động vật.

- Cốc nguyệt san Lunette không thử nghiệm trên động vật. Cốc nguyệt san Lunette là không biến đổi gen.